Deltidspladser i Sundloppen.

April 2021: Mere tekst på vej…

Vilkår for en deltidsplads i Sundloppen

I Sundloppen kan en deltidsplads benyttes mellem kl. 8:00-14:00. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 8:00 og skal være hentet senest kl. 14:00. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud, herunder større planlagte begivenheder som fx udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads, og man er fortsat berettiget til søskendetilskud, det er Guldborgsund kommune der står for udregningen af disse.

Takster for en deltidsplads i Sundloppen, pr. 1/8-2021:

  Alm. Takst 30 timer
Vuggestue 4281 3405
Børnehavn 2555 2107