Deltidspladser i forbindelse med barsels- eller forældreorlov.

Fra 1. januar 2019 er der indført et nyt tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov jf. den nye dagtilbudslov.

Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældrene, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

Forældre, hvor en eller begge forældre holder orlov, får mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud til deres børn, inden de starter skole. Deltidspladsen på 30 timer om ugen kan gives i op til 26 uger mod reduceret betaling.

Hvilke forældre er berettiget til en deltidsplads?

  • Forældre, der holder barselsorlov fra arbejde, uddannelse eller anden beskæftigelse.
  • Forældre der har adopteret et barn.
  • Forældre der holder forældreorlov.
  • Fraværet fra dit arbejds-/uddannelsessted skal minimum være 7 timer pr. uge.

Hvilke børn kan få tildelt en deltidsplads?

  • Det barn, du holder barsels-/forældreorlov på (minimum 7 timer).
  • Ældre søskende der bor hos den forælder, som holder barsels-/forældreorlov.
  • Ældre søskende fra vuggestuealder (26 uger) og frem til skolestart.

Vilkår for en deltidsplads i Sundloppen

I Sundloppen kan en deltidsplads benyttes mellem kl 8:00-14:00. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 8:00 og skal være hentet senest kl 14:00. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud, herunder større planlagte begivenheder som fx udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud.

Ansøg om deltidsplads

Det er Guldborgsund Kommune, der skal står for at bevilge en deltidsplads og alle spørgsmål vedrørende ansøgning, krav, dokumentation mm skal derfor rettes til Center for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune.

Hvad koster en deltidsplads?

Sundloppen har valgt at lægge sig 100 kr. over Guldborgsund kommunes takst for en deltidsplads. (Som vi også gør ved en ordinær plads.)

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads, og man er fortsat berettiget til søskendetilskud.

Takster for 2020 i Sundloppen

  Alm. Takst 30 timer
Vuggestue 3989 3246
Børnehavn 2406 2026