Databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte en ny lovgivning om databeskyttelse i kraft – Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven giver dig ret til, selv at bestemme, hvordan dine personoplysninger blive brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Sundloppen opbevarer dit barns og dine personoplysninger op til et år efter udmeldelse af Sundloppen. Dette opbevares for, at du som forælder har mulighed efter udmeldelse at indhente de oplysninger vi har liggende vedr. dit barn. Der gælder fortsat eksempelvis ret til indsigelse samt ret til sletning mm.

Her kan du finde vores oplysningsskrivelser:

Venteliste:  Informationsskrivelse-venteliste.pdf

Ansøgere: Informationsskrivelse-ansoegere.pdf

Uopfordrede jobansøgninger vil blive slettet hos os efter en periode på 6 måneder, den opbevares i den periode med det formål, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på en vurdering af, hvorvidt vi kan tilbyde dig en stilling, se yderligere information i vores informationsskrivelse til ansøgere.