Ventelistepolitik

Indmeldelse kan ske til d.1. i her måned, da vi følger Guldborgsund kommunes datoer for indmeldelser.

Du kan skrive dit barn op på ventelisten, ved at skrive en mail til: venteliste@sundloppen.dk.

Herefter modtager du vores oplysningsskrivelse, den giver dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret.

Børn på venteliste tilbydes plads efter anciennitet* og efter hvornår Sundloppen har en ledig plads. Søskende har fortrinsret til en plads i Sundloppen. Opskrivning på ventelisten giver ikke automatisk pladsgaranti.

Et vuggestuebarn bliver børnehavebarn når barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Udmelding skal ske skriftlig til institutionens leder med mindst 2 måneders varsel fra d. 1. i måneden

Opskrivning på ventelisten kan ske fra barnets fødsel.

*Anciennitet gælder fra den dag barnet er skrevet på ventelisten.