Pædagogiske læreplaner

I Sundloppen er vi meget optagede af at komme hele vejen rundt om barnet, både stimulere alle barnets sanser samt udvikle barnets kompetencer.

Vi laver dagligt aktiviteter i små grupper.

Med udgangspunkt i det 6 læreplanstemaer tilrettelægger vi vores aktiviteter, så alle temaer bliver tilgodeset.

I løbet af året har vi to temaer på tværs af hele huset, hvor alle i hele huset arbejder med det samme tema. Om foråret tager vi udgangspunkt i “Krible krable”, om efteråret tager vi udgangspunkt i “Høst”. Alle 6 læreplanstemaer drages ind i temaerne på tværs.