Bestyrelsen

Sundloppen er en privat institution, og den drives af en bestyrelse bestående af forældre og et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De 4 medlemmer vælges af forældre til indskrevne børn, 1 medlem udpeges af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer – vedkommende skal have særlig interesse eller tilknytning til institutionen.

Der er valg til bestyrelsen i april hvert år.

Sundloppens bestyrelse

  • Anna Gustavsen, mor til Selma på Storestuen.
  • Morten Jensen, far til Carl Emil på Storestuen og Lily på Mellemstuen.
  • Dennis Hertzberg, far til Rebecca på Mellemstuen.
  • Henrik Blach, far til Leo på Storestuen og Elizabeth på Mellemstuen
  • Lasse Fonager Møller, far til Mathilde og Eilif på Storestuen.
  • Therese Thorup, mor til Louie på Storestuen (suppleant).
  • Heidi Stampe Svendsen, (suppleant).