Bestyrelsen

Sundloppen er en privat institution, og den drives af en bestyrelse bestående af forældre og et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De 4 medlemmer vælges af forældre til indskrevne børn, 1 medlem udpeges af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer – vedkommende skal have særlig interesse eller tilknytning til institutionen.

Der er valg til bestyrelsen i april hvert år.

Sundloppens bestyrelse

  • Andrea, mor til August på Mellemstuen
  • Signe, mor til Mateo på Storestuen og Eva på Mellemstuen
  • Morten, far til Elia på Mellemstuen
  • Henrik Blach, far til Elisabeth på Storestuen
  • Sophia, mor til Emma på storestuen
  • Line, mor til Bertram på Storestuen og Clara på Mellemstuen (suppleant).
  • Christina, mor til Ida på Lillestuen (suppleant).