Bestyrelsen

Sundloppen er en privat institution, og den drives af en bestyrelse bestående af forældre og et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De 4 medlemmer vælges af forældre til indskrevne børn, 1 medlem udpeges af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer – vedkommende skal have særlig interesse eller tilknytning til institutionen.

Der er valg til bestyrelsen i april hvert år.

Sundloppens bestyrelse

  • Andrea, mor til August på Mellemstuen
  • Signe, mor til Eva på Storestuen
  • Morten, far til Elia på Storestuen
  • Christina, mor til Ida på Mellemstuen
  • Sabine, mor til Marcus på Mellemstuen
  • Line, mor til  Clara på Storestuen (suppleant)
  • Anders, far til Jonathan på Storestuen og Valdemar på Lillestuen (suppleant)