Hverdagen i sundloppen

Dagsrytmen

Kl. 6.30 – 7.30 serveres der morgenmad for de børn, der har behov for det.

Kl. 7.30 stuerne åbner efterhånden som børn og personale møder ind.

Kl. 9.00 – 10.30 forskellige kreative, aktive, musiske eller sproglige aktiviteter ude og inde.

Kl. 10.30 – 12.00 spises der frokost

Kl. 12.00 soves der til middag.

Eftermiddagen tilbringes ude, når vejret tillader det.

Kl. 13.45 de ældste powernapper ca. 15 min.

Kl. 17.00 lukker Sundloppen, fredag lukker vi kl. 16.15

OBS: Alle tidspunkter med undtagelse af  åbne og lukketiden er ca tider.

I Sundloppen har vi turdage, hvor vi blandt andet besøger lokalområdet.

.

Traditioner

  • Julefest i december. Der er luciaoptog ved Storestuen.
  • Sommerfest i juni eller august.
  • Besteforældredag med julehygge, slut november/start december. Der er luciaoptog ved Storestuen.
  • Blomstens dag, bedsteforældredag i maj.
  • 2 forældremøder, et i foråret, et i efteråret.
  • 2 arbejdsdage, lørdag eller søndag, en i foråret, en i efteråret.
  • Vi deltager i bag for en sag, med sundt bagværk. Vi sælger bagværk til fordel for “Børnetelefonen”.
  • Madens dag – en masse institutioner landet over laver de sammen måltider, hver gang med nyt fokus.