Opskrivning til institutionsplads

Da Sundloppen er en privat institution, sker opskrivningen af barnet direkte til institutionen. Du/I kan skrive dit/jeres barn op ved at skrive en mail til venteliste@sundloppen.dk

Venligst angiv barnets navn, fødselsdag (IKKE cpr.nr.), samt behovsdato. Du/I vil modtage et autosvar, som indeholder information om behandling af dine/jeres personoplysninger. I vil senere modtage en bekræftende mail, hvorefter jeres barn har en plads på vores venteliste.

Vi anbefaler at du/I samtidig skriver dit/jeres barn op til en/flere af de kommunale institutioner for at være på den sikre side, såfremt vi ikke kan tilbyde en plads i Sundloppen, når du/I har behov for det. Du/I skal selv opsige den kommunale plads, det sker ikke automatisk.

Ca. 3-4 måneder inden start kontaktes du/I vedr. tilbud om en plads. Herefter fremsendes indmeldelsesblanket, samt en ny samtykkeerklæring.

Man er altid velkommen til at kontakte os og komme forbi til en rundvisning og en snak.

Prisen for en plads i Sundloppen ligger  i 2024 250 kroner over den kommunale takst for daginstitution med madordning. Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk fripladstilskud som i de kommunale institutioner.