Pædagogiske læreplaner

I Sundloppen har vi et helhedsorienteret syn på barnet. Vi tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer samt i barnet og børnegruppens udvikling, når vi tilrettelægger vi vores daglige aktiviteter.

Vi laver dagligt aktiviteter i små grupper..

I løbet af året har vi to temaer på tværs af hele huset, hvor alle i hele huset arbejder med det samme tema. Om foråret tager vi udgangspunkt i “Krible krable”, om efteråret tager vi udgangspunkt i “Høst”. Alle seks læreplanstemaer drages ind i temaerne på tværs.

Pædagogisk læreplan som PDF